ติดต่อเรา

บจก. ซิ้ลเคนเท็กซ์
69/5 หมู่ 5 ซอยสุวิมล ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี
ต.บางหลวง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 02-581-3557-61 โทรสาร. 02-581-3562
มือถือ: 095-907-6587
อีเมล์: info@healthpilw.com

follow us on Facebook

ซักถามข้อสงสัยหรือส่งคำแนะนำถึงเราได้ที่นี่

อีเมล์
ข้อความ